Duurzaam ondernemen is meer dan alleen het verantwoord produceren van producten of op een duurzame manier leveren van dienst. De hiervoor gebruikte grondstoffen en halffabricaten zijn onderweg al bewerkt en getransporteerd. Wat er in de toeleveringsketen gebeurt,  draagt ook bij aan het leveren van  verantwoorde producten en diensten aan de eigen relaties.

Inkoopbeleid is  een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen.  Door duurzaamheid een belangrijke rol te laten spelen in het inkoopbeleid worden de toeleveranciers partners die betrokken worden bij de verduurzamen van de producten en diensten van hun opdrachtgever.

Het ontwikkelen en gebruiken van criteria helpt hierbij. Door duidelijk aan de toeleveranciers te communiceren hoe hoog de lat ligt maakt het hen mogelijk op deze criteria in te spelen.

Belmont is al vele jaren betrokken bij het programma Duurzaam Inkopen van de Rijksoverheid. Daarbij draagt Belmont bij aan:

  • de implementatie van duurzaam inkopen,
  • het onderzoeken naar het gebruik van duurzaam inkopen,
  • de ontwikkeling van criteria
  • de inhoudelijke beoordeling duurzaamheid
  • de communicatie met stakeholders

Door de ontwikkeling van actuele duurzaamheidscriteria en handreikingen is het overheden mogelijk hun  duurzame bedrijfsvoering en daarmee duurzaam inkopen beter te organiseren. Door de professionalisering en procesbenadering van het inkopen maakt duurzaamheid een kans, zonder dat het zich ontwikkeld tot een te zware last voor alle stakeholders. Belmont zal ook bij deze nieuwe kansen de overheden behulpzaam zijn.

Additional information