Duurzaam inkopen

Duurzaam ondernemen is meer dan alleen het verantwoord produceren van producten of op een duurzame manier leveren van dienst. De hiervoor gebruikte grondstoffen en halffabricaten zijn onderweg al bewerkt en getransporteerd. Wat er in de toeleveringsketen gebeurt, draagt ook bij aan het leveren van verantwoorde producten en diensten aan de eigen relaties. lees meer...

Belmont doet onderzoek naar Duurzaam Inkopen en Innovatie gericht inkopen. Zo heeft Belmont onderzocht hoe duurzaam de Europese overheidsinkopers zijn. Een groot deel van de overheidsuitgaven bestaat uit opdrachten aan de private sector, waarbij het zowel om diensten als om leveringen en werken gaat. lees meer...

Duurzame energie

Fossiele brandstoffen worden schaarser. Het gebruik ervan draagt bij aan de opwarming van de aarde. Om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen moeten we meer gebruik gaan maken van alternatieve energiebronnen zoals de zon, wind en biomassa.

Belmont heeft een aantal verkennende studies uitgevoerd naar de mogelijkheden zijn voor het winnen van 'groen aardgas' op commerciële basis.. lees meer...

Bij de productie van groen gas komt CO2 vrij.Dit CO2 is kort cyclisch en kan dus zonder neveneffecten in de atmosfeer geloosd worden. Maar de CO2 is mogelijk ook als nuttig restproduct te gebruiken.  Er is door Belmont onderzocht of het mogelijk is om de CO2 in de buurt van een Biogast installatie commercieel toe te passen. 

 

Additional information