De publieke sector heeft hiermee in potentie een grote invloed op de markt en kan hiermee veranderingen te weeg brengen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Europa hecht, net als de meeste EU landen, grote waarde aan het gebruik van de publieke inkoop en aanbestedingsprocessen als instrument om duurzaamheid en innovatie te bevorderen. Het draagt bij aan de implementatie van de "EU 2020" strategie en het Europese Duurzaamheidsbeleid.

De Europese Commissie wilde de impact en effectiviteit van de Europese Aanbestedingsregelgeving evalueren. Zij was onder meer geïnteresseerd in het effect een onderdeel te maken van de alledaagse praktijk.

Een consortium, bestaande uit Adelphi, Belmont en de PPRC , kreeg de opdracht een onderzoek uit te voeren naar deze effecten.

Belmont heeft hiervoor een web enquête in 23 talen opgezet, waarvoor ruim 32.000 Europese Aanbestedende Diensten werden uitgenodigd. De resultaten van de enquête zijn door Belmont geanalyseerd en in relatie gebracht met de resultaten van 1-op-1 interviews met inkopers in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië en de UK.

Het eindrapport van de studie "Strategic use of public procurement in Europe" is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Additional information