Rond het thema Duurzame Energie ontwikkeling hebben wij niet alleen verschillende onderzoeken gedaan, maar ook de daad naar het woord gevoegd door het opzetten van de Duurzame Start-up “BioGast”.  Deze produceert groengas op basis van biogas uit vergisters bij waterzuiveringsinstallaties en agrarische bedrijven. 

Belmont richt zich op dit moment met name op MVO. Wij hebben een methode ontwikkeld die structuur brengt in de, vaak vele, initiatieven en projecten die binnen een organisatie rond de onderwerpen MVO en Duurzame bedrijfsvoering spelen.

Deze activiteiten kunnen ingestoken zijn vanuit wet- en regelgeving (het moet), of omdat het bedrijf zijn verantwoording wil nemen (het hoort), of omdat er een duidelijk business case aan ten grondslag ligt (het loont).

Het ontbreekt daarbij meestal aan een duidelijk overzicht van en verband tussen al deze MVO-activiteiten. Er ontbreekt vaak een inzichtelijk overkoepeld MVO-kader. Dit maakt het erg lastig voor een organisatie om te bepalen wat de werkelijke bijdrage is van deze MVO-activiteiten.  

De door Belmont ontwikkelde aanpak stelt bedrijven in staat om MVO op strategisch niveau te verankeren.

Binnen deze aanpak wordt een heldere MVO-visie met bijhorende doelstellingen en kritische prestatie indicatoren (KPI’s) neergezet, gekoppeld aan de kernprocessen van het bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de strategische verankering is dat de aanpak concrete bijdragen (financieel en niet-financieel) identificeert op basis van een prioriteitstelling van MVO-activiteiten. Meer over roulette online game op onlinecasinokiwi.com! De impact van de MVO-activiteiten op de stakeholders van het bedrijf spelen hierbij een belangrijke rol.

Kortom, onze aanpak helpt een bedrijf te doen wat doen waar het goed in is.  Het zorgt voor een duurzame continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en een verhoging van de maatschappelijke kwaliteit.

 

Additional information