Verkeerskundigen bij Rijkswaterstaat hebben lang gewerkt aan rekenmodellen waarmee reistijden berekend kunnen worden.

De in het wegdek opgenomen meetlussen geven aan een centraal systeem de aantallen en de snelheden van passerende voertuigen door. Belmont werd gevraagd om te helpen het project gestalte te geven en de aanbestedingen voor de verschillende onderdelen te begeleiden. Tijdens de realisatie van het systeem, dat MoniBas werd gedoopt, heeft Belmont voor RWS het project management verzorgd.

Belmont adviseerde om voor het systeem een modulaire architectuur te kiezen. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe rekenmodules op een eenvoudige manier te integreren met de bestaande systeemdelen.

Ook bij het beheer van de in het MoniBas systeem gebruikte wegconfiguratie informatie heeft Belmont ondersteuning verleend. Elke keer als er iets aan onze autowegen verandert, kan dit ook invloed hebben op de configuratie van de gebruikte meetvakken. Belmont verzorgde voor RWS DVS het aanpassen van de meetvak

Additional information